KURZY PRO FIRMY 

"Zdaleka nejtěžší dovednost, kterou jsem se naučil jako CEO, byla schopnost uřídit svou vlastní psychiku ... V průběhu let jsem mluvil se stovkami CEO a všichni měli stejnou zkušenost." - Ben Horowitz, spoluzakladatel Andreessen Horowitz.


Jste jednou ze společností, která chápe, že duševní zdraví a spokojenost vašich zaměstnanců jsou přímo spojeny s jejich pracovním výkonem?

Chcete přispět k tomu, aby byli vaši kolegové efektivnější a spokojenější v práci i v životě? Aby zažívali větší fyzické a duševní zdraví? 

Chcete, aby vaší kolegové lépe zvládali své emoce, aby dokázali lépe spolupracovat: upřednostňovali "my" před prosazením vlastního ega? Aby byl jejich pracovní výkon založen na osobní zodpovědnosti a vědomých volbách, za které se dokážou postavit?

Hledáte pro své kolegy kurz, který jím pomůže se lépe koncentrovat, sebe-řídit a zbaví je neproduktivních návyků? 

Chcete pro své kolegy vytvořit prostor pro nové pohledy, kreativitu a inovativnost?

Víte, že podle Národních obchodních skupin pro zdraví (National Business Groups of Health) až 22  procent společností v USA již nabízí meditační trénink v práci?

ÚČINKY TRÉNINkU VŠÍMAVOSTI

Podle výzkumů Dr. Shranidy Nataraja (Nataraja, 2008) má trénink v meditaci všímavosti tyto účinky:

 • podporuje nápadité řešení problémů
 • kultivuje pozitivní postoj před vnímáním stresu
 • zlepšuje trvalou pozornost
 • snižuje tendence ke vztahovačnosti
 • zvyšuje emoční inteligenci, posiluje emoční stabilitu a odolnost
 • snižuje obavy a negativní emoce 
 • zvyšuje otevřenost a komunikativnost, schopnost naslouchat
 • kultivuje schopnost reflexe 
 • zvyšuje zvědavost a přitažlivost k novým zkušenostem

PRO KOHO JE TRÉNINK VŠÍMAVOSTI VHODNÝ?

Zejména pro ty, kteří jsou ochotni se mu věnovat:

 • pro profese ohrožené vyhořením: pracovníky HR, zaměstnance v přímém kontaktu se zákazníky, obchodníky...,
 • pro profese ohrožené nadměrným stresem: manažery všech úrovní,
 • pro tvořivé profese a profese náročné na soustředění.

DESIGN KURZU

Základní kurz všímavosti obsahuje 9 dvouhodinových lekcí (první lekce je obvykle delší pro vysvětlení základních pojmů) v pravidelných intervalech - většinou jednou týdně.

Trénink může probíhat individuálně nebo v malých skupinkách do 10 účastníků, v češtině nebo angličtině.

Při vytváření designu kurzu vycházím z konkrétních možností a potřeb vaší organizace.

CHCETE SI DOMLUVIT DETAILY KURZU PRO VAŠÍ FIRMU? Napište mi na marian@chrasta.cz nebo volejte 775 022 121.