O MNĚ

MARIAN CHRASTA

MOJE ZKUŠENOSTI S PRAXÍ MEDITACE VŠÍMAVOSTI:


S meditacemi jsem začal na vojně v roce 1986, kde jsem se snažil zabít nudu a dát nějakou smysluplnost pro mě nesmyslnému pobytu v armádě. Po návratu jsem v meditacích pokračoval podle různě starých, někdy pokoutně přeložených knih. Protože jsem zažíval různé - dnes bych řekl - změněné stavy vědomí, hledal jsem učitele, který by meditacím rozuměl a vedl by mě. Místy jsem měl o sebe strach. 

V roce 1988 jsem náhodou potkal Wu Bonga - učitele korejského zenového buddhizmu - Kwan Um.

  Absolvoval jsem pak několik třítýdenních meditačních ústraní (retreats) ve Varšavě a mnoho víkendových ústraní po Evropě. Ptal jsem se "Kdo jsem?", louskal koany a dělal několik stovek poklon denně. Ještě jsem zpíval Kwan Seum Bosal, jedl kim chi (korejský pálivý zelný salát), ale o tom později.  


V roce 1991 jsem se opět náhodou dostal do Schumacher College ve Velké Británii, na šestitýdenní kurz "Zen a ekologické vědomí", který vedl tehdy opát Zen centra v San Francisku Reb Anderson a byl jsem jím uchvácen. Požádal jsem ho, jestli můžu jet k němu studovat zen a začátkem roku 1992 jsem odletěl do Kalifornie. Kromě zen buddhismu mě zajímala Kalifornie a život v komunitě.  Taky mě přitáhlo, že nejí kim chi, dělají jenom 9 poklon denně a nemusí se neustále ptát "Kdo jsem?" :)


Většinu času jsem strávil v horách mimo civilizaci, v Tassajara Zen Mountain Center. Absolvoval jsem zde celkem 4 tříměsíční meditační ústraní (practice period), několik týdenních ústraní a buddhistická studia. Po téměř třech letech zazenu beze slov, tisících hodin s překříženými nohami čelem k bílé zdi, recitací "Sutry srdce", bubnování, skvělého jídla a koupání se v horkých pramenech jsem odjel na pár dnů si odpočinout do  Esalen institutu. Tam jsem se náhodou začetl do knihy Fridricha Perlse: Gestalt Therapy Verbatim, kde Perls několik krát opakuje: nemusíte trávit roky v zazenu (co jsem právě dělal), v Gestalt terapii máte vše hned.  

Na konci roku 1994 jsem si odletěl na chvíli odpočinout zpátky do Evropy a můj kamarád mi náhodou řekl, že se v Praze otevírá výcvik v Gestalt terapii. Přihlásil jsem se, absolvoval tříminutový přijímací pohovor po telefonu, byl přijat a do Zen centra jsem se už nevrátil.

Až v roce 2003, po tom co jsem absolvoval Gestalt výcvik, stovky hodin vlastní terapie, začal pracovat jako terapeut, jsem se vrátil k meditacím - vippassana meditaci v pražské organizaci Buddha Mangala. Absolvoval jsem zde mnoho týdenních a víkendových ústraní. Od té doby se věnuji průběžné denní praxi a meditace jsem už neopustil.

V rámci učení v Gestalt institutech jsem využíval metody meditace všímavosti. Někteří studenti k nim ze začátku přistupovali s určitou nedůvěrou, mnozí mi až po ukončení studia řekli, jak byly tyto meditace pro ně důležité.

Od roku 2010 jsem sledoval narůstající počet výzkumů účinků meditace všímavosti na mysl a duševní zdraví. Vyhovuje mi sekulární přístup k meditacím, protože ač mě vždy zajímala meditace jako tréning pobývání v přítomnosti a kultivace laskavosti, skončil jsem několikrát v organizovaném náboženství, které bylo silně ovlivněno kulturami, odkud pocházelo (opět kim či, recitace suter v různých jazycích...).

V roce 2014 jsem začal nabízet kurzy všímavosti, zejména pro kolegy z pomáhajících profesí, jako prevenci vyhoření. Postupně se o kurzy začali zajímat lidé z různých jiných oblastí a tak jsem kurzy rozšířil na individuální i kurzy pro organizace. 


Sám hodně pracuji, cestuji, snažím se sladit práci s rodinným životem a bez pravidelných meditací bych to vše nebyl schopen zvládnout. 

Rád nabízím své bolestivě vysezené zkušenosti, předávám dál, co mě naučili jiní, úžasnou metodu, která mi umožňuje vnímat každý okamžik jako zázrak.