REFERENCE

LENKA FORMÁNKOVÁ

vědecká pracovnice, Akademie věd ČR

Kurz vnímám jako velmi přínosný z několika důvodů. Za prvé poskytuje vedení jak meditovat doslova krok za krokem. Nikdy jsem si nemyslela, že dokážu v klidu meditovat, že se dokážu natolik zklidnit, abych vydržela sedět bez pohybu. Za druhé, po pár měsících se projevila pozitiva meditace na mém soukromém životě. V komunikaci s okolím - např.v konfliktních situacích se umím lépe zklidnit a pak klidně říct, co mi vadí. Za třetí zažívám v běžných situacích větší pocity radosti. Dále se mi líbila skupina lidí, která kurz navštěvovala, cítila jsem bezpečí sdilet pocity spojené s nacvikem meditací. V neposlední řadě poskytuje Marian možnost poslechnout si záznam meditací. Bohužel nemám každý den dostatek času, ale záznamy volně dostupné na stránkách to umožňují.

PETR KUKLÍK

IT specialista

Na kurz jsem se přihlásil bez jakýchkoliv předchozích zkušeností s meditacemi. Občas jsem se sice s meditacemi setkal, ale nikdy mi nešly tak jak bych si představoval nebo jak jsem to viděl u jiných. Nicméně jsem tak nějak tušil, že by to mohl být pro mne nástroj ke zklidnění a zpracování mých emocí. Během kurzu jsem se nejen naučil správně meditovat, tedy jak se zklidnit, jak se soustředit při meditaci, jak se k ní vrátit, když mě něco vyruší, ale také jsem se naučil hodně z teorie související s meditacemi. Objevil jsem něco nového o fungování lidského mozku, což mi pomohlo pochopit další věci z mého života. A to je pro mne něco neocenitelného. Celkově mi kurz rozšířil obzor a posunul dál. 

IRENA ZYKANOVÁ

statistička, ČNB

Častější meditace mi pomohly se více uvolnit a asi i více přivést k sobě a obzvláště před Vánoci to bylo velmi užitečné. Druhy meditací a jak se učit správně meditovat jsem do té doby neznala nebo jenom velmi neuceleně, velice příjemný je body scan, dokáže mě často velice rychle uklidnit a zmírnit napětí v těle. Také meditační posez jsem si díky kurzu upravila tak, že se mi medituje snáze. Skupina lidí i prostor byl bezva, spousta otevřených lidí. A pak Marianova přítomnost a to že nás nesoudil, spíše jen klidně poslouchal a zlehka naváděl, dodávala setkáním velice příjemnou atmosféru.

LENKA COZLOVSCHII

studentka

Před tím jsem si myslela, že meditace všem ostatním jde, jenom mě ne. Marian mi ukázal, že to máme všichni podobně, všichni máme myšlenky a i jiní mají problémy. Přišla jsem si normální. Meditace mi pomáhají chovat se k sobě laskavě. V kurzu jsem viděla jak reagují ostatní a co zažívají, v kurzu je jednodušší meditovat, než to zkoušet doma. Líbilo se mi, jak jsme si na začátku popsali meditativní posed. to mi velmi pomohlo. Líbili se mi nahrávky z meditací. 

JANCZA MATOUŠKOVÁ (web)

pracovník v klubu pro osoby s duševním onemocněním, Klub Esprit

Kurz mi otevřel naději, že můžu umět řešit své emoce. Bylo pro mě objevné a potěšující uvědomit si, jak postoj k emocím samotné emoce zhoršuje. Tím, že si to uvědomím, můžu to změnit. Kurz mě bavil. Uplatňuji ho v životě, stálo mi to za to, jezdit velkou dálku.

Vždy jsem se na setkání těšila, líbilo se mi sdílení ostatních, které se rozjíždělo postupně. Celý kurz mi přišel funkční a užitečný. Bylo to něco jiného, než čím se zabývám.

MARTA ČECHOVÁ

HR manažerka

Kurz splnil má očekávání najít vnitřní klid a cítit se celkově šťastnější. Tím, že jsme jednotlivé meditace procvičovali znovu a znovu, zautomatizovaly se, ukotvily a zafixovaly v mém každodenním životě.

Přes den si sednu, ptám se, co si uvědomuji, velmi důležité mi přišlo uvědomování si postoje k emocím, metoda RAIN. Ráda bych pokračovala v navazujícím kurzu, bude se mi po útercích stýskat. 

LENKA

HR manažerka

Chtěla jsem si odnést nástroje, jak zvládat každodenní stres. To se mi splnilo, navíc jsem si užila vzájemné sdílení ve skupině. Prožitky ostatních jsem využila jako inspiraci pro sebe, jiné pohledy mě obohatili a získala jsem dojem, že v tom nejsem sama, každý něco řeší. Užitečné pro mě bylo zjištění, že se můžu v jakékoliv situaci oddělit a uvědomit si, co zažívám. Oceňuji nehodnotící přístup a žádný tlak na to, co bych měla dělat nebo zažívat.

Neočekávala jsem tolik meditací v průběhu víkendu - byla jsem překvapena. Očekávala jsem více teorie než praxe - jsem ráda, že bylo více praxe.

ANTONÍN KUPEC

terapeut, Terapeutická komunita Vršíček

Kurz hodnotím rozhodně pozitivně. Po dlouhé době jsem zjistil, jak je důležité se alespoň na okamžik zastavit a nechat mysl volně plynout. Ujištění, že ve většině případů člověk nemusí být vláčen myšlenkami ani emocemi a do určité míry si lze zachovat odstup a tím i větší nadhled nad většinou situací. Byl jsem překvapen jak je mysl schopna se sama čistit, ale také sama upozorňovat na důležité věci, které se skrývají v povědomí. Kurz ovšem sám nic nemění, jen učí a prakticky ukazuje, co je možné. Pravidelnost a ochota se zastavit je však na každém z nás. V profesní rovině si všímám větší citlivosti a posílení intuice při práci s klientem. Z výše jmenovaného bych kurz doporučil jak pomáhajícím profesím, ale i široké veřenosti jako velmi účinnou techniku práce s každodenním stresem. 

KATKA

sociální pracovnice

Kurz byl moji úterní oázou, kdy jsem mohla věnovat čas pouze sama sobě. V jakémkoliv emočním či stresovém stavu jsem přijela, vždy jsem po 2 hodinách odcházela v klidném rozpoložení a s dávkou energie. Cítila jsem se tady bezpečně, velmi k tomu přispěl i nehodnotící přístup Mariána, všechno, co se dělo, bylo v pořádku. Snižovalo to moje ambice vůči sobě.

První meditaci jsem byla vždy ospalá a někdy neklidná. Postupně jsem tlumila své ambice být více bdělá, brala jsem první meditaci jako odpočinkovou, a následování této potřeby mi pomohlo. Další meditace mi pak šly lépe. Mám odhodlání držet si meditace a další metody, které jsme se naučili, v každodenním životě. 

JAN

specialista IT

Jsem teď na závěr zkoncentrován, bylo to ideální. První den jsem zatáhl za ruční brzdu, zastavil jsem se a zkoncentroval. Líbilo se mi, že jsme si prošli jsme různé druhy meditací. Oslovila mě meditace v chůzi - vnímání pocitů za chůze. Byl mi příjemný malý kruh účastníků.

MARTINA LUFFEROVÁ

psycholožka

Kurz rozvoje všímavosti pro mě byl vítanou příležitostí zastavit se. Poskytl mi prostor, který jsem věnovala sama sobě. Jsem si jistá, že bez kurzu bych si na sebe tolik času nevyčlenila.

Zprvu mi dělalo velké obtíže koncentrovat pozornost na své prožívání. V průběhu 10 setkání jsem pozorovala jisté zlepšení, přesto si však uvědomuji, že jsem stále na začátku.

Líbilo se mi, že jsme během (i po) kurzu měli k dispozici řadu materiálů, informací a aplikací umožňujících plynule navázat na získané kompetence a dle libosti dál všímavost rozvíjet...


MONIKA VRAJOVÁ

neurobioložka

Kurz považuji za přínosný ve smyslu možného nalezení nové cesty pro práci se stresem. Zaujala mne meditace v chůzi. 

LUCIE POSPÍŠILOVÁ

sociální geografka

Kurz se mi moc líbil a dozvěděla jsem se na něm hodně nových a užitečných informací o tom, jak o různých situacích v životě přemýšlet a jak je řešit tak, aby ve mně nezůstávaly negativní pocity. Naučila jsem se dívat se jinak na své emoce, pracovat s nimi, nesnažit se ty negativní ignorovat, ale vnímat je jako přirozené a bylo úžasné sledovat, jak se začaly proměňovat. Jednou z motivací pro zahájení kurzu byl problematický vztah s jedním člověkem. V průběhu kurzu jsem se však soustředila na jiné věci, tento vztah jsem v té době neřešila, přesto se změnil, a to především díky mému novému postoji. Vztah jako takový je sice pořád stejný, ale dnes bych ho už problematickým nenazvala a již ho nepovažuji za něco negativního v mém životě.

Za velice přínosné považuji také učení se nenásilné komunikaci, které probíhalo postupně, každou hodinu se o něco zintezivnilo, čímž se mi mnohem lépe vstřebávalo.

Prostředí kurzu bylo velice příjemné, líbil se mi nehodnotící přístup Mariana a všech v kurzu, měla jsem pocit, že můžu mluvit o čemkoliv.

Ráda bych ke každé hodiny dostávala studijní texty. Také bych potřebovala více domácích úkolů, abych se donutila na sobě pracovat i doma.

DENISA

personalistka

Měla jsem očekávání, že se na kurzu naučím všímavosti vůči tomu, co se se mnou děje tak, abych to uměla včas rozpoznat a případně zastavit. Odnesla jsem si vhled, že v životě jdu za ideální představou, která může být zcestná. A také uvědomění, že prací na sobě se skutečně posouvám kupředu.

Neočekávala jsem meditace v takové míře. Nejvíc mě bavila meditace Rain. Teď mi nevadí, že to bylo jinak, než jsem očekávala. Jsem ráda za složení skupiny a počet lidí, cítila jsem se tady bezpečně. Místy mi chyběla struktura, ale řekla jsem si co potřebuji. Mohla jsem sledovat, co to se mnou dělá, jak s tím zacházím. Kurz ráda doporučím dál, protože zastavit se a zkontaktovat se sám se sebou, nemůže nikdy uškodit.

LUCIE ČECHOVÁ

psycholožka

Očekávala jsem více teorie. Nicméně s vedením kurzu spíše zážitkovou cestou jsem spokojená.

Kladně hodnotím také milou atmosféru - příjemné prostory IVGT, malý počet účastníků, přístup lektora. Kurz byl pro mě velmi inspirativní. Přínos vnímám v osobní i profesní rovině. 

MICHAL MARYŠKA

lektor angličtiny a němčiny, překladatel

Hledal jsem na internetu nějaké meditační soustředění a tento kurz pro mne v tomto ohledu splnil přesně to, co jsem očekával: intenzivní meditace. Zároveń mě překvapil a potěšil v ležérním přístupu Mariana, který z meditace nedělal ani vědu, ani svátost, čímž kolem sebe vytvořil nenásilnou atmosféru či prostor, v němž jsem mohl přítomnost vnímat celistvěji, plněji a jaksi opravdověji než při mých meditacích v soukromí nebo na jiných akcích.

Díky Marianovi jsem hlouběji prožil to, čemu jsem předtím rozuměl pouze na mentální rovině - a sice, že vše, co je vnímáno, je v pořádku, a že to časem pomine, takže není důvod to tlačit ani zastavovat - leč že je záhodno dát tomu prostor o nic neusilující pozorností a před ničím (ani k něčemu) tak neutíkat. A spolu s tím jsem si uvědomil, jak moc ve svém životě i při samotných meditacích někam utíkám - kupříkladu úsilím o nějaký ideální stav, kterážto snaha mě pak plní napětím i při upřímně míněné snaze o uvolnění a o prožívání přítomnosti (jež mi však právě díky této myslí vedené snaze uniká). Uvědomil jsem si zkrátka, jak moc žiji ve své mysli, a to i tehdy, když se tu mysl snažím pomocí meditace opustit (mysl se dokáže geniálně maskovat), a jak moc jsem tak díky své mysli odpojen od prožívání svého těla a všeho, co se v něm i kolem něj děje. Uvědomil jsem si, že o životě spíše přemýšlím, místo abych jej žil. Místo abych byl ve spojení se sebou samým v přítomném okamžiku - mimo nějž nic není - trávím většinu svého času v hektické virtuální realitě svých myšlenek na budoucnost či minulost, aniž bych si to navíc uvědomoval.

Na meditacích s Marianem jsem se se skutečností svého těla spojil daleko lépe, a to včetně svých aktuálních emocí, s nimiž jsme při meditacích (kupř. technice R.A.I.N.) také pracovali, a spolu s tím jsem zažil, že vše, co se děje, je v pořádku. Učil jsem se tak být v tom, co je, prožít to... a díky tomu jsem pak zjistil, že až účinkem takovéhoto prožitku čirého pozorování (jemuž nekladu do cesty žádnou překážku, a to ani v podobě křečovitého úsilí o uvolnění nepříjemných emocí a dosažení nějakého pocitu pozitivního), se ty negativní pocity a emoce samy od sebe uvolní.... Jako řeka, které z cesty odstraníte hráze a stavidla tím, že si jich (opravdu) všimnete... Nakonec jsem se tak díky tomu cítil být mnohem více naživu a zároveň tak nějak pravdivější či opravdovější vůči sobě samému i okolnímu světu :-). Zjistil jsem třeba, že je možné cítit bolest, a přesto za ní vnímat krásu, pramenící z jakéhosi mocného zdroje pod ní - pakliže ovšem tu bolest vezmu plně na vědomí, vzdám se mé jinak obvyklé snahy od ní utéci, zastřít jí, umlčet, přehlušit či nějak změnit a namísto toho jí dopřeji plnou, upřímnou a o žádnou změnu neusilující pozornost a naslouchání... Znovu jsem zkrátka zjistil, jak zázračným materiálem je nijak nenálepkovaná obyčejnost přítomného okamžiku... a jak snadné je tento zázrak přehlédnout a hloupě promarnit...

Neméně pozitivním (a překvapivým) zážitkem bylo pak i sdílení svých zážitků s druhými, a to i přesto, že jsem svým založením spíše introvert. :-)

Kdyby bylo po mém, pokračoval bych klidně další tři čtyři dny i déle - abych se pomocí různých meditačních technik, které Marian obměňoval, dotknul sebe z různých jiných míst, která ve mně přímo volala po pozornosti, jíž se jim v mém běžném životě jaksi nedostává. Teď jsem odhodlán být více disciplinovaný a zároveň jemnější a uvolněnější v mých soukromých meditacích doma a těším se na další akce s Marianem i jinde.

TOMÁŠ HODBOĎ

umělec, sběratel jablek a narcisů

Kurz všímavosti vedený Marianem Chrastou pro mě byl významnou zkušeností, i když jsem se na začátku obával, že je meditace příliš spojena s konkrétním kulturním prostorem a především s východním náboženstvím. Marian mě více méně z tohoto omylu vyvedl, přestože je mi jasné, že je většinou praktikována v jiných kulturních oblastech. Po absolvování kurzu jsem také zjistil, že meditační (zpřítomňovací) praxe se táhne kulturami a náboženstvými napříč zeměkoulí.


Co považuju za přednosti kurzu Mariana Chrasty:
Frekvence meditace - myslím si, že mě praktická intenzita kurzu pomohla začít meditovat a pokračovat i po absolvování kurzu. Knih o meditaci je mnoho a způsobů, jak meditovat také, snad jen díky této tří denní intensivní zkušenosti jsem v této "nudné" činnosti našel zalíbení a snad i pochopil k čemu může být užitečná.
Dlouhodobá praktická zkušenost lektora - myslím, že jsem k Marianovi získal důvěru i díky jeho dlouhodobým zkušenostem s těmito praktikami a také díky přirozenosti, nebo lépe řečeno "náhodě", díky které on sám začal meditovat.

Osobnost lektora - Marian Chrasta působí důvěryhodně, váženě, ale především a toho si cením i velmi vtipně. Díky této kombinaci se kurz odehrával v prostředí uvolněném a v rámci možností důvěrném.

Sdílení (verbalizace) zkušeností - po každém sezení jsme byli vyzváni ke sdílení svých dojmů, zkušeností, pocitů a všeho co nás mohlo napadnout. Lektor naše sdělení spíš sdílel, nebo komentoval, ale snad nikdy je nehodnotil jestli jsou správné a zda je to tím, že něco děláme dobře, nebo špatně. Díky tomu jsem postupně začal chápat meditaci ne jako úpornou snahu o něco, ale jako možnost pozorovat co se "v" a "s" člověkem děje. I to je, ale na začátku strašně náročné.

Co považuju za negativum kurzu:
neděle - pravěpodobně se tomu nedalo vyhnout, ale v odpolední části posledního dne (neděle), začali být účastníci nervózní s ohledem na nastávající týden, na jejich pracovní a rodičovské povinnosti a také jim začalo docházet, kolik toho během těch tří dnů zameškali. Tři dny jsme se věnovali sami sobě, abychom zjistili co jsme vůči okolnímu světu zameškali. 

Chůze - meditace v chůzi byla nejnáročnější s ohledem na její běžnou každodennost, té jsem neporozumněl, ale v zásadě díky tomu hodně zajímá. S odstupem ji v rámci kurzu považuju za možnost si odpočinout od sezení a zpestření. Skoro si myslím, že by někdy mohl být pouze kurz "všímavost chozením".

Závěrem:
po ukončení kurzu v meditaci dál pokračuju. Kurz mi pomohl s meditací začít, ale je velmi lehké přestat a není snadné opět začít, ale je to mnohem snažší než před kurzem. S přibývajícím časem si jsem schopen představit její reálný vliv na běžný život. Uvědomil jsem si, jak prospěšné může být pouhé pozorování dechu a s tím souvisí větší chápání něčeho tak nicotného pro můj tak zvaně důležitý konstruovaný osobní a společenský život. Pozorování dýchání se mi někdy stává až "dobrodružstvím", nebo "kulturním vzrušením". Meditace, pozorování dechu, atd., lze považovat za plýtvání časem, nebo jako pauzu a přípravu na něco důležitějšího, ale co je pro život důležitější než nádech a výdech - od kterých se dál odvíjí okysličení těla, mozku - od toho se odvíjí možnost aktivity mozku i těla - od toho se odvíjí tělesný pocit - od něj psychický - od toho se odvíjí vztah k okolí - od toho vztah okolí k nám - od toho vztah nás k nám - od toho psychický pocit - fyzický, atd.. Je možné, že jde o kruh, který začíná a končí u dýchání, vnímání dýchání může prospět k vnímání všeho co se právě děje, co nás ovlivňuje kladně nebo záporně, a to může vést ke zlepšení vztahu k sobě samým a svému okolí.

Tento kurz vřele doporučuju, pokud nečekáte zázraky!