TEXTY KE KURZU

CO VÁM PŘINESE MEDITACE VŠÍMAVOSTI

 Jeden z kořenů slova "meditace" v sanskrtu pochází ze slova "seznámení". A podle této definice je meditace seznámení se sebou - s naší vlastní myslí.

Podle francouzského psychiatra Davida Servan-Schreibera jsou lidé spokojenější a život jím přijde smysluplnější, pokud mají dobré spojení se svým tělem, emocemi a vlastním vnitřním životem.

Meditací všímavosti kultivujeme a posilujeme (trénujeme) schopnost mysli uvědomovat si, co se děje (co právě zažíváme) bez hodnocení a ovlivňování. Všímavost rozvíjí reflexivní složku "já", která vnímá -uvědomuje si, co právě zažíváme a děláme. Tato schopnost má dalekosáhlý vliv na kvalitu života.

UVĚDOMOVÁNÍ A VŠÍMAVOST

Učitel meditace Jeff Oliver uvádí tuto definici uvědomování: "Uvědomování je pozorování jakéhokoliv smyslového, emočního, fyziologického a mentálního procesu, který je právě dominantní v přítomném okamžiku."

Pro Gestalt terapii je uvědomování jedním ze základních konceptů.

Podle G. Yontefa (Yontef, 1993): "Uvědomování je forma prožívání. Je to proces bytí v bdělém kontaktu s nejdůležitější událostí v poli mezi individuem a okolím, s plnou senzomotorickou, emocionální, kognitivní a energickou podporou.... Uvědomění je volně definované jako bytí v kontaktu se svou existencí, s tím, co je."

METODA RAIN PRO PRÁCI SE STRESEM A NÁROČNÝMI EMOCEMI

Popis meditace RAIN

Tato meditační technika slouží ke zklidnění rozbouřených emocí a stresu, identifikaci se stresujícími emocemi a vytváření odstupu od nich.

Jako první krok doporučuji soustředit se na dech, prohloubit dýchání, udržovat přibližně stejnou délku nádechu a výdechu. Je možné zkusit si uvědomit některé části těla (body scan).

Čtyři fáze meditace:

1. Rozpoznání (recognizing)

Rozeznání a pojmenování prožívaných emocí: toto je strach, bezmoc, vztek, odmítnutí, izolace... Jakoukoliv emoci rozpoznáme - pojmenujeme, označíme. Toto se děje a já to uznávám, označuji.

NENÁSILNÁ KOMUNIKACE

Násilná a nenásilná komunikace

Neexistuje dlouhodobý emocionální vztah bez chronického konfliktu. Pokud dlouhodobý vztah postrádá neustále trvající diskuse, je ohrožen emoční vzdáleností, která brání autentickému vztahu. (Gottman, 1994)

Dr. Gottman identifikoval 4 přístupy a způsoby komunikace, které ničí věcnou komunikaci tím, že způsobují "emocionální povodeň": vyvolávají silný pocit ohrožení, který burcuje emoční část mozku (amygdala, limbický systém) a narušuje naší schopnost posuzovat situaci věcně. Mysl je pod vlivem emocí, schopna přemýšlet jenom z hlediska obrany anebo útoku. Tento způsob vnímání pak neumožňuje získat ve vztahu to, co potřebujeme anebo o tom diskutovat.